Logo (3)
3synergy

IT-projecten op maat van jouw organisatie.

3Synergy is een partnership tussen complementaire IT bedrijven, gekenmerkt door:

  • Vlakke structuur => efficiënte kosten, budgetvriendelijk
  • Expertise => trackrecord bij gerenommeerde bedrijven
  • Complementair => one-stop-shop voor digitalisering 360° expertise

We helpen jouw onderneming met:

  • Pre-study => in kaart brengen van processen, systemen en (missing) links
  • Uitvoering =>Bestaande software waar kan, of op maat geschreven waar nodig. PowerPlatform, PowerBI, Web- en Mobile applicaties, integraties, off the shelve waar het kan, op maat waar nodig 
  • Digital Comfort => Useradoption, Support, Training, efficiëntie
Digital Comfort

Maak kennis met 3Synergy en we bekijken samen jouw project.

More Profit

Belgische bedrijven verliezen 8,2 miljard € enkel door fouten in facturatie (bron Grayon)

50% van White collars spenderen gemiddels 1 à 3 uur per dag aan e-mail

1,8 u/dag wordt er gemiddeld gespendeerd in het zoeken naar informatie

=> Elke € gewonnen door efficiëntere administratie vertaalt zich rechtstreeks in EBITDA.

Voor KMO relevante voordelen :
– duidelijk zicht op wat door wie voor welke klant gebeurt (dashboards)
– efficiënte gegevensoverdracht tussen diensten zonder fouten, opvolging en koppelingen tussen verschillende applicaties. 

Future Proof

De basis  voor het succes van je bedrijf in 2030 zal gebaseerd zijn op strategische beslissingen van nu.

Het belang van data wordt steeds groter. Digitalisering van processen, operationeel en administratief, legt de noodzakelijke fundamenten naar digitale transformatie.

Om in de toekomst een gezonde concurrentie positie te kunnen behouden zullen processen gedreven worden op basis van digitale optimalisatie, connectiviteit en daarenboven in te zetten op artificiële intelligentie. 

Hoe meer data er is, hoe sneller deze stap kan gezet worden.

Inefficiënte administratie en workflows zorgen ervoor dat mensen minder tijd kunnen spenderen aan hun kerntaken. Hierdoor ontstaat een gevoel dat men steeds achter de feiten aan loopt.

Het is wetenschappelijk bewezen dat dit één van de hoofdoorzaken van stress is, wat rechtstreeks gerelateerd is met burn-outs, verhoogd absenteïsme en personeelsverloop.

Digitaal comfort opnemen in de mission statement van je bedrijf zorgt ervoor dat je tevreden medewerkers hebt die zorgen voor een hogere omzet. Daarmee is de toekomst van je bedrijf verzekerd. Dat is waar 3Synergy voor staat!

Digitalisering

Hybride werkomgeving

Hybride is tweeledig: 

  • De meeste mensen werken op kantoor en van thuis. Digitalisering is meer dan ooit aan de orde zowel in communicatie, data-& document management als bij procesautomatisering.  
     
  • De optimale werkomgeving is hybride. Wij helpen u dit te realiseren met een combinatie van bestaande apps, Powerplatform en PowerBI en op maat gemaakte toepassingen zodat de voorziene budgetten optimaal benut kunnen worden om een maximaal resultaat te behalen. 

Complexiteit is de grote uitdaging

Ze komt meer tevoorschijn dan dat je zou wensen en steeds in een andere gedaante. Eerste vereiste, en onze eerste taak, is het kluwen ontwarren en helderheid scheppen in een complex amalgaam van systemen en toepassingen.

Menselijke factor

Het is geen geheim dat mensen niet houden van verandering. 

De menselijke factor en impact op de organisatie is minstens even belangrijk als de operationele impact. 

De keuze van de juiste partner is dus cruciaal. Wij werken nauw samen met de betrokken teams en bundelen alle nodige expertise. 

Concurrentievoordeel

De trein van digitalisering die uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst kan en mag niet gemist geworden.

Hoe langer je wacht hoe groter de “Gap” met je concullega’s.

Anderzijds heeft corona bij veel bedrijven de noodzaak van digitalisering verhoogd.

De keuze van een partner die je op een kwalitatieve en budgetvriendelijke manier kan helpen was nooit zo belangrijk als nu.

Expertise is noodzakelijk

Welke expertise heb je nodig? 

Waar ligt de grootste prioriteit? Wie moet ik intern betrekken? Wie neemt welke verantwoordelijkheid? 

Allemaal vragen die van invloed zijn op het welslagen van het project.

Case studies

Agile

We werken graag op een Agile manier zodat we snel kunnen bijsturen.

De werkwijze van 3Synergy is klein starten om vertrouwen op te bouwen en te groeien naar een partnership.

Digitaal comfort

Wist je dat gebrek aan digitaal comfort één van de hoofdoorzaken van absenteïsme en personeelsverloop is? Daarom wordt de aandacht voor digitaal comfort met de dag belangrijker.

Eén aanspreekpunt

Werken met een partner als 3Synergy vermijdt dat verschillende partners de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven.
Eén aanspreekpunt, één aanpak met één doel namelijk het welslagen van uw project.

Work-life balance

Invloed van Digitaal Comfort op uw onderneming en het team.

logo-baf
logo-gcco
ostron-zwart-2
Proximus-grey
traicie

Maak kennis met 3Synergy en we bekijken samen jouw project.

Workshop 3Synergy