Digitalisering:

Meet doorheen jouw digitale transformatie in welke mate jouw digitale werkmiddelen leiden tot stress, absenteïsme en jobverloop

Digital Comfort Index

Er is al heel wat onderzoek gedaan naar de oorzaken van stress, absenteïsme en burn-out op de werkvloer.

Het lijkt vreemd in ons digitale tijdperk, maar er is nog weinig of geen diepgaand onderzoek verricht naar een mogelijk verband tussen digitale werkmiddelen in een organisatie en stress, absenteïsme en burn-out.

Stel je voor dat er een verband is en je hier aan de hand van een pragmatisch onderbouwde indicator meer inzicht krijgt. Wat zou dat kunnen betekenen voor jouw organisatie? 

5 Digitale Stressfactoren

De Digital Comfort Factory zorgt samen met de KU Leuven voor het antwoord: de Digital Comfort Index. De index kwam er na uitvoerig onderzoek waar Prof Dr Patrick Wessa en 2 MBA studenten intensief aan deelnamen en houdt rekening met 5 digitale stressfactoren: 

Radar

Het DCI-algoritme

Deze factoren worden aan de hand van een vragenlijst voor medewerkers in een bedrijf in kaart gebracht. De logica van de vragen en achterliggende algoritmes maken onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke stress. De index laat de beleidsmensen in een organisatie bovendien toe een voorspelling te maken rond het te verwachten absenteïsme en potentiële jobverlaters. 

Daarnaast levert de index een reeks aanbevelingen over ICT-opties rond drie pijlers :  

Ken jij jouw DCI ?

En wordt in een persoonlijk (strikt vertrouwelijk) rapport en in een bedrijfsrapport weergegeven wat de impact is van de aanbevelingen op het persoonlijke digitale comfort, het te verwachten absenteïsme en het te verwachten rendement. 

De Digitale Comfort Index (DCI) vormt zo een onmisbaar deel van elke digitale transformatie waarin de beleidsvoerders een traditionele top-down strategie, die vaak de oorzaak is van stress, willen combineren met een bottom-up benadering om zo het digitale comfort op de werkvloer hoog te houden.  

Het DCI assessment laat toe een nulmeting te doen. Vervolgens, op basis van de resultaten, doelgericht een digitalisatie traject op te zetten om daarna met een tweede meting de evolutie op het Digitaal Comfort van de medewerkers in kaart te brengen.  

DCI-Rapport
Digital Comfort_logo 1
Digital Comfort Index Label

De DCI is tot slot een fijn label om te gebruiken bij de rekrutering van nieuwe talenten in een organisatie. 

En nog meer happy klanten