Werkwijze.

In 3 stappen bouwen we samen aan een oplossing op maat van de ambities van een future-proof organisatie.

3 pijler-structuur

Bouwstenen tot succes.

De weg naar digitaal comfort wordt ondersteund door 3 bouwstenen. Deze bouwstenen vormen de leidraad doorheen het volledige digitaliseringstraject naar een geoptimaliseerde werkomgeving van digitaal comfort.
1, 2, 3... Future-proof!

3 kernstappen

Om onze klanten optimaal van dienst te zijn, ontwikkelden we 3 fases. Na een diepgaande analyse van de huidige bedrijfsprocessen, komen we via concrete workshops rond onze bouwstenen tot een digitaliseringstraject op maat.

1
Discovery call

Vrijblijvende eerste ontmoeting met persoonlijke checklist.

2
Discovery meeting

Inspiratiesessie rond uw huidige bedrijfsprocessen en onze bouwstenen.

3
Digitaliseringstraject

Analyse

Uitvoering

Implementatie

Coaching

Stap voor stap

Stapsgewijs stomen we uw bedrijf klaar voor een toekomst zonder digitale zorgen.

Digitalisering op maat

Een digitaliseringstraject op maat om tegemoet te komen aan de noden en ambities van uw organisatie.

Functionele integratie

Voor het ultieme gevoel van digitaal comfort, integreren we onze oplossingen functioneel in een gemeenschappelijk en vertrouwde werkomgeving.

Begeleiding van A-Z

Digitaliseringstraject

Stap 1: Analyse
Stap 1
Een objectieve analyse van de situatie, adhv. de Digital Comfort Index en bouwsteen-georiënteerde workshops leiden tot een business requirement rapport en een digitale roadmap. Ook validatie, kostenraming en creatie behoren tot deze fase.
Stap 2: Uitvoering
Stap 2

Wij hanteren een agile manier van werken waarbij via co-creatie, 2-wekelijkse meetings en verschillende stagings gewerkt wordt aan de optimale oplossing.

Stap 3: Implementatie

Implementatie behelst de oplevering, data migratie en UAT. Snel & kwaliteitsvol is de leidraad.

Stap 4: Coaching

Onze unieke service bestaat uit begeleiding van A-Z. Deze begeleiding vertaalt zich in een communicatiepakket, self-learning en training, zodat de oplossing optimaal afgestemd is op de noden van iedere werknemer.

Herkenbaar & afgestemd

Functionele integratie

Al onze oplossingen zijn perfect in te passen in de reeds bestaande werkomgeving. Op die manier creëren we een gemeenschappelijke en gestructureerde basis die werknemers verbindt en oplossingen die op elkaar afgestemd zijn.